Kinh tế Việt Nam 2021: Tiến bộ vượt bậc trong quý 1 tăng GDP 4,5%

Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc về kinh tế trong Quý 1 năm 2021. Với GDP dự báo sẽ tăng trưởng 6,5% vào năm 2021. Một số hộ gia đình đã bị ảnh hưởng nặng nề do mất việc làm và thu nhập hộ gia đình thấp hơn so với năm ngoái. Tuy vậy, nguồn thu nhập đang được phục hồi nhanh chóng. Hầu hết các mặt hàng đóng gói của người tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng trưởng, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với năm 2019. Người tiêu dùng đã tìm kiếm nhiều lựa chọn thay thế về giá trị và xu hướng này sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để quay ngược trở lại.

Vietnam economy Q1 2021

 

 

Chỉ số PMI của Việt Nam – tháng 8/2021

Th6 07, 2021

Sự suy thoái mạnh của ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 8 Sự bùng phát

Những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng Việt Nam thời Covid

Th7 15, 2021

Những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng Việt Nam trong thời điểm

Kinh tế Việt Nam 2021: Tiến bộ vượt bậc trong quý 1 tăng GDP 4,5%

Th9 07, 2021

Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc về kinh tế trong Quý 1