Phát triển chiến lược cho trải nghiệm khách hàng

Phát triển chiến lược cho trải nghiệm khách hàng"Tôi đã thay đổi nhà cung cấp mạng điện thoại bốn lần trong 18 tháng qua, phụ thuộc phần lớn vào các gói dịch vụ sẵn có."

Chia sẻ qua

pdf

customer experience

Cơ hội

“Bây giờ, tôi thậm chí có hai nhà cung cấp dịch vụ để tôi có thể chuyển tới biểu phí cuộc gọi tốt nhất. Bạn biết đấy, chọn lựa nhà mạng dựa trên dịch vụ hầu như là không thích hợp, vì dịch vụ gần như được tự động hóa và rất rất trung bình.” Một nhà cung cấp dịch vụ trong ngành viễn thông gặp thách thức vì thiếu khác biệt trong việc cung cấp dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh. Thách thức là ở chỗ làm thế nào cạnh tranh có hiệu quả mà không phải cạnh tranh về giá.

Giải pháp

Trước hết, Cimigo phân tích trải nghiệm khách hàng và giá trị khách hàng. Kết quả của phân tích này dẫn tới việc sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho các phân khúc khách hàng và một chương trình phát triển dịch vụ mới.

Kết quả

Cùng nhau, chúng tôi phát triển nên một chiến lược khách hàng mới và kế hoạch thực thi trong toàn bộ doanh nghiệp. Tất cả việc phát triển dịch vụ và sản phẩm mới nay được xây dựng xoay quanh chiến lược này, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng. Ngày nay, quan hệ quan hệ hợp tác giữa 2 bên vẫn tiếp tục, Cimigo vẫn theo dõi trải nghiệm của những phân khúc khách hàng chính trong khắp các kênh và tất cả khách hàng ở những kênh trọng yếu.

Trả lời