Chương trình khám phá

Chương trình khám pháMột công ty chủ chốt trong một ngành hàng biến động nhanh đã bắt tay vào một nghiên cứu đầy tham vọng nhằm hiểu rõ động lực tăng trưởng của các phân khúc sản phẩm thành công nhất của nó.

Chia sẻ qua

pdf

Cơ hội

Một công ty chủ chốt trong một ngành hàng biến động nhanh đã bắt tay vào một nghiên cứu đầy tham vọng nhằm hiểu rõ động lực tăng trưởng của các phân khúc sản phẩm thành công nhất của nó. Sự dồi dào thông tin từ các nghiên cứu trước đó, cũng như nghiên cứu phân khúc thị trường và nghiên cứu quan sát mới khiến các nhóm thực thi khó có thể hiểu thấu từng thông tin riêng rẽ.

Giải pháp

Hội thảo Khám phá do Cimigo tổ chức đã tập hợp những người có liên quan chính đến việc tăng trưởng và đã cùng nhau tìm hiểu thông tin từ các nghiên cứu. Thông qua các bài tập được thiết kế sẵn, họ học được kĩ năng quan trọng trong việc nhận biết cơ hội.

Kết quả

Kết quả của Hội thảo Khám phá kết thúc với một loạt các cơ hội chung cần được ưu tiên và kế hoạch hành động phác thảo cho mỗi nhóm.

Trả lời